Poštovane kolege,


S obzirom da je Fakultet tehničkih nauka od početka ove godine postavio novi sajt na kome je svaki Departman fakulteta dobio svoju sekciju, od 1.9.2013. godine sajt Departmana za saobraćaj na adresi www.ftnsaobracaj.com neće više biti dostupan, jer će sve funkcije biti prenete na sekciju - Departman za saobraćaj na novom sajtu Fakulteta, koji se nalazi na adresi: Departman za saobracaj FTN

S poštovanjem,
Rukovodstvo Departmana za saobraćaj